Smile Revolution Uslovi Korišćenja

Uvek se trudimo da pružimo najkvalitetniju uslugu koju možemo. Ovaj odeljak pruža dodatne detalje o našim uslovima korišćenja usluge. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa bilo kojim od naših uslova, kontaktirajte nas.

Imajte na umu da su sve informacije pružene putem bilo kog dela naše veb stranice date samo u interesne svrhe i ne predstavljaju lični profesionalni savet. Nijedan profesionalni savet ne može se pružiti bez kliničke konsultacije sa stomatologom.
Za profesionalne stomatološke savete toplo preporučujemo da posetite stomatologa radi konsultacija ili zakažete besplatne konsultacije putem forme na našem websajtu.

Planiranje tretmana

Kada se plan vašeg tretmana dogovori sa stomatologom, pružićemo vam ispisane detalje vašeg plana koje tražimo da pročitate i potvrdite da su vam jasno objašnjeni svi detalji u vezi sa tretmanom.
Ako se ovaj plan promeni zbog radiografskih ili kliničkih nalaza, obavestićemo vas i razgovarati o tome sa vama.

Saglasnost

Za određene medicinske tretmane potrebno je popuniti obrazac pismene saglasnosti. Radimo na strogim smernicama kako bismo osigurali da pacijent i / ili zakonski staratelj bude potpuno svestan tretmana, naknadne nege i svih rizika pre nego što se lečenje sprovede.

Plaćanje

Ne zahtevamo pretplatu i depozite da bismo obezbedili rezervaciju specijalističkih pregleda i terapijskih termina.

Ne upravljamo sistemom kreditnih računa i zahtevamo da se naknade podmiruju na sastanku gde se pruža usluga odnosno lečenje.
Naknade za određene tretmane, kao što su zubni implantati, podeljuju se i uzimaju uz plaćanje tokom svake posete. Razgovaraćemo i isplanirati raspored plaćanja za vas.

Svi korporativni i spoljni vlasnici osiguranja moraju da plate svoje lečenje u vreme lečenja, a zatim zahtevaju nadoknadu od svog pružaoca usluga.
U slučajevima kada se lečenje finansira putem finansijske kompanije, finansijski sporazum mora biti prihvaćen i potpisan pre početka tog lečenja.

Smile Revolution ne prihvata  plaćanja čekovima građana.

Smile Revolution zadržava pravo da promeni cene objavljene na vebsajtu bez predhodnog obavštenja korisnika.

Kasno otkazivanje ili nedolazak

Kasno otkazivanje i nedolazak na sastanke negativno utiču na našu službu i redovne pacijente. Smile Revolution zahteva otkazivanje u roku od najmanje 48 sati. Otkazivanja koja nisu izvršena u ovom vremenskom roku ili propusti ako ne dođete, može imati za posledicu prekid dalje saradnje i pružanje budućih usluga.

Kašnjenje na zakazani termin

Ponekad je neizbežno zakašnjenje na termin. Obavestite nas ako ćete zakasniti, ali takođe imajte na umu da ako zakasnite više od 10 minuta Vaš termin može biti promenjen.

Početak terapije

pocetak terapije
pocetak terapije

U softveru se izrađuje model na osnovu koga se dobijaju prve folije. Dobijate prvu foliju koja počinje sa pomeranjem zuba.

Folija 2

Folija 2
Folija 2

Nakon mesec dana ili dve nedelje dolazite na pregled kada dobijate drugu foliju, koja nastavlja sa blagim pomeranjem zuba.

Folija 3

folija 3
folija 3

Dobijate Sledeće dve folije koje ćete nositi u trećem mesecu terapije. Nakon Terapije izrađuje se retainer folija.